Diễn đàn kế toán

Diễn đàn kế toán là tập hợp những thông tin liên quan đến kế toán cần nắm để làm tốt công việc của người làm kế toán

Diễn đàn kế toán

Phân công công việc trong phòng kế toán
Phân công công việc trong phòng kế toán

Ví dụ thực tế về Phân công công việc trong phòng kế toán

Xem thêm
Kiểm soát nghiệp vụ kế toán tuân thủ quy định công ty và của thuế
Kiểm soát nghiệp vụ kế toán tuân thủ quy định công ty và của thuế

Kiểm soát nghiệp vụ kế toán tuân thủ quy định công ty và của thuế

Xem thêm
Xử lý tình huống thực tế về các khoản chi phí không có hóa đơn chứng từ
Xử lý tình huống thực tế về các khoản chi phí không có hóa đơn chứng từ

xử lý tình huống thực tế về các khoản chi phí không có hóa đơn chứng từ

Xem thêm
Hạch toán quyết toán thuế tncn năm 2018 sao cho đúng
Hạch toán quyết toán thuế tncn năm 2018 sao cho đúng

Hạch toán quyết toán thuế tncn năm 2018 sao cho đúng. Hãy xem ngay để làm cho đúng

Xem thêm
Hạch toán thuế tndn sao cho đúng khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2018
Hạch toán thuế tndn sao cho đúng khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2018

Hạch toán thuế tndn sao cho đúng khi làm quyết toán thuế TNDN năm 2018

Xem thêm
Trích lập dự phòng (Dự phòng hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi...)
Trích lập dự phòng (Dự phòng hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi...)

Nguyên tắc trích lập dự phòng của hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, đầu tư chứng khoán kinh doanh. Clixk xem ngay

Xem thêm
Xử lý phát sinh chênh lệch tạm thời về lập dự phòng hàng tồn kho
Xử lý phát sinh chênh lệch tạm thời về lập dự phòng hàng tồn kho

Cách xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho mà thuế không chấp nhận chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN.

Xem thêm
Quy trình sẽ mất tác dụng khi có sự thông đồng giữa các thành viên thực hiện quy trình
Quy trình sẽ mất tác dụng khi có sự thông đồng giữa các thành viên thực hiện quy trình

Quy trình sẽ mất tác dụng khi có sự thông đồng giữa các thành viên thực hiện quy trình. Nghiên cứu trường hợp xuất cafe ra khỏi kho tại Công ty Trung Nguyên

Xem thêm
Hạch toán thu chi hộ,  Thu chi hộ có phải xuất hóa đơn không? Cách kê khai thuế GTGt
Hạch toán thu chi hộ, Thu chi hộ có phải xuất hóa đơn không? Cách kê khai thuế GTGt

Hướng dẫn cách hạch toán thu chi hộ, Cách kê khai thuế GTGT và Cách xuất hóa đơn trong trường hợp thu chi hộ

Xem thêm
Hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế gtgt hàng gửi bán đại lý cho cả bên giao đại lý và bên nhận đại lý bằng hình ảnh minh họa
Hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế gtgt hàng gửi bán đại lý cho cả bên giao đại lý và bên nhận đại lý bằng hình ảnh minh họa

Hướng dẫn hạch toán và kê khai thuế gtgt hàng gửi bán đại lý cho cả bên giao đại lý và bên nhận đại lý bằng hình ảnh minh họa

Xem thêm
TOP