Các vấn đề về thuế

Chia sẻ một số nội dung của các vấn đề về thuế khác còn lại mà không có trong các tình huống trên

Các vấn đề về thuế

Làm sao để  đọc văn bản nhớ lâu và hiểu
Làm sao để đọc văn bản nhớ lâu và hiểu

Làm sao để  đọc văn bản nhớ lâu và hiểu

Xem thêm
Thanh tra thuế có được quyền kiểm kê tài sản của doanh nghiệp?
Thanh tra thuế có được quyền kiểm kê tài sản của doanh nghiệp?

Thanh tra thuế có được quyền kiểm kê tài sản của doanh nghiệp? Gồm kiểm kê 111,152,153,154,155,156,211

Xem thêm
Tổng hợp 16 loại công văn gửi thuế và BHXH
Tổng hợp 16 loại công văn gửi thuế và BHXH

Tổng hợp 16 loại công văn gửi thuế và BHXH

Xem thêm
Văn bản pháp luật mà kế toán cần nắm khi làm tại 1 công ty
Văn bản pháp luật mà kế toán cần nắm khi làm tại 1 công ty

Văn bản pháp luật mà kế toán cần nắm tại 1 công ty

Xem thêm
Văn bản giải trình với cơ quan thuế
Văn bản giải trình với cơ quan thuế

Các loại văn bản giải trình với cơ quan thuế

Xem thêm
50 tình huống Sai phạm về thuế của Thạc Sỹ Nguyễn Hữu Tuyền
50 tình huống Sai phạm về thuế của Thạc Sỹ Nguyễn Hữu Tuyền

50 tình huống Sai phạm về thuế của Thạc Sỹ Nguyễn Hữu Tuyền

Xem thêm
Sổ tay thuế năm 2018- Nguồn PWC
Sổ tay thuế năm 2018- Nguồn PWC

Sổ tay thuế -  giúp các bạn cũng cố kiến thức về thuế 

Xem thêm
Xác định chuyển lỗ khi Cơ quan thuế quyết toán
Xác định chuyển lỗ khi Cơ quan thuế quyết toán

Khi cơ quan thuế quyết toán thì xác định số lỗ như thế nào. Lúc trước làm tờ khai quyết toán thì đã xác định thu nhập tính thuế là 50 và đã chuyển lỗ 50. Cơ quan thuế quyết toán xác định thu nhập tính thuế là 70=> Chuyển lỗ 50 hay 70

Xem thêm
Một số lưu ý khi thanh kiểm tra thuế - Th.s Nguyễn Hữu Tuyền
Một số lưu ý khi thanh kiểm tra thuế - Th.s Nguyễn Hữu Tuyền

Slide trình bày một số lưu ý khi Thanh kiểm tra Thuế và Hoá đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Xem thêm
Các sai sót thường gặp mà Cục thuế HCM đưa ra gồm 5 lĩnh vực (hoạt động nhập khẩu, Xây dựng, bất động  sản, mỹ phẩm....)
Các sai sót thường gặp mà Cục thuế HCM đưa ra gồm 5 lĩnh vực (hoạt động nhập khẩu, Xây dựng, bất động sản, mỹ phẩm....)

Các sai sót thường gặp mà Cục thuế HCM đưa ra gồm 5 lĩnh vực (hoạt động nhập khẩu, Xây dựng, bất động  sản, mỹ phẩm....)

Xem thêm
Khi học về sắc thuế thì cần phải nắm những vấn đề cốt lõi nào?
Khi học về sắc thuế thì cần phải nắm những vấn đề cốt lõi nào?

Khi học về 1 sắc thuế nào đó. Người làm kế toán cần phải nắm những vấn đề cốt lõi nào? Click xem ngay

Xem thêm
Tài sản cố định trên đất thuê, mượn của cá nhân có cần phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình???
Tài sản cố định trên đất thuê, mượn của cá nhân có cần phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình???

Tài sản cố định trên đất thuê, mượn của cá nhân có cần phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình???

Xem thêm
TOP