Cách tính thuế gtgt

Cách tính thuế gtgt mới nhất. Giúp các bạn cập nhật kịp thời chính sách cách tính thuế gtgt mới nhất để áp dụng đúng trong quá trình làm kế toán của các bạn. Về chính sách thuế cũng như cách kê khai trên phần mềm HTKK

Cách tính thuế gtgt

Kê khai thuế gtgt theo tháng hay theo quý và xác định chu kỳ ổn định 3 năm
Kê khai thuế gtgt theo tháng hay theo quý và xác định chu kỳ ổn định 3 năm

Kê khai thuế gtgt theo tháng hay theo quý và xác định chu kỳ ổn định 3 năm

Xem thêm
Thuế gtgt hàng nhập khẩu được kê khai lúc nào? Cách hạch toán ra làm sao
Thuế gtgt hàng nhập khẩu được kê khai lúc nào? Cách hạch toán ra làm sao

Thuế gtgt hàng nhập khẩu được kê khai lúc nào? Cách hạch toán ra làm sao

Xem thêm
Kê khai bổ sung thuế gtgt- Giúp bạn hiểu rõ kê khai bổ sung thuế GTGT
Kê khai bổ sung thuế gtgt- Giúp bạn hiểu rõ kê khai bổ sung thuế GTGT

Kê khai bổ sung thuế gtgt- Giúp bạn hiểu rõ kê khai bổ sung thuế GTGT

Xem thêm
Điều kiện khấu trừ hóa đơn gtgt đầu vào
Điều kiện khấu trừ hóa đơn gtgt đầu vào

Điều kiện khấu trừ hóa đơn gtgt đầu vào

Xem thêm
Bảng kê thực hành (mua vào và bán ra)
Bảng kê thực hành (mua vào và bán ra)

Bảng kê thực hành (mua vào và bán ra)

Xem thêm
Chưa thông báo phát hành hóa đơn thì bên mua có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý
Chưa thông báo phát hành hóa đơn thì bên mua có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý

Kê khai hóa đơn GTGT đầu vào chưa thông báo phát hành HOẶC hoá đơn đã thông báo phát hành nhưngchưa đến thời hạn sử dụng thì bên mua có được kê khai khấu trừ thuế GTGT và có được tính vào chi phí hợp lý???

Xem thêm
Kê khai bỏ sót hóa đơn đầu vào và đầu ra như thế nào
Kê khai bỏ sót hóa đơn đầu vào và đầu ra như thế nào

Kê khai bỏ sót hóa đơn đầu vào và đầu ra như thế nào. Đọc bài này sẽ rõ

Xem thêm
Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề bên bán có bị phạt không? Bên mua có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào???
Xuất hóa đơn không đúng ngành nghề bên bán có bị phạt không? Bên mua có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào???

Xuất hóa đơn đầu ra không đúng ngành nghề thì Cơ quan thuế có phạt không? Bên mua có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Xem thêm
Khấu trừ thuế gtgt của phúc lợi cho người lao động sẽ tương ứng với chi phí phúc lợi cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN
Khấu trừ thuế gtgt của phúc lợi cho người lao động sẽ tương ứng với chi phí phúc lợi cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN

Khấu trừ thuế gtgt của phúc lợi cho người lao động sẽ tương ứng với chi phí phúc lợi cho người lao động được trừ khi tính thuế TNDN

Xem thêm
Công ty kinh doanh mặt hàng không chịu thuế gtgt thì hóa đơn gtgt đầu vào có phải kê khai thuế gtgt trên phần mềm HTKK?
Công ty kinh doanh mặt hàng không chịu thuế gtgt thì hóa đơn gtgt đầu vào có phải kê khai thuế gtgt trên phần mềm HTKK?

Công ty kinh doanh mặt hàng không chịu thuế gtgt thì hóa đơn gtgt đầu vào có phải kê khai thuế gtgt trên phần mềm HTKK?

Xem thêm
Hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT?
Hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT?

Hóa đơn bán hàng thông thường có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT?. Click xem ngay

Xem thêm
Quà tặng nhân viên có phải xuất hóa đơn không và có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và có được tính chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN
Quà tặng nhân viên có phải xuất hóa đơn không và có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và có được tính chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

Quà tặng nhân viên có phải xuất hóa đơn không và có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và có được tính chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN

Xem thêm
TOP