Tiền lương trả cho công nhân khi ngừng sản xuất thì hạch toán vào đâu là hợp lý

❓CÂU HỎI: COVID vừa rồi công ty ngừng sản xuất nhưng vẫn trả lương cho công nhân trực tiếp sx thì chi phí này hạch toán vào đâu là hợp lý?.

Công ty em vừa sản xuất vừa thương mại, bình thường lương của công nhân sản xuất e hoạch toán TK622, nhưng có tháng không phát sinh đơn hàng sản xuất, chỉ hoạt động bên thương mại, vậy lương của công nhân sản xuất em hạch toán TK nào ah? Em cảm ơn!

➡TRẢ LỜI: Theo như TK 632 của TT200 có ghi: Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì kế toán phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ (không tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số chi phí sản xuất chung cố định thực tế phát sinh lớn hơn chi phí sản xuất chung cố định tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang; hoặc
Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

=>Vậy với trường hợp CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SX CỐ ĐỊNH THÌ SAU KHI GHI NO 622 CO 334 THI CHUYỂN QUA 154. Sau đó, hạch toán nợ 632 có 154 nhé.

Quyết toán thuế TNDN của khoản chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm như thế nào

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP