Vấn đề bảo hiểm xã hội

Những vấn đề còn lại của bảo hiểm xã hội thì các bạn xem chỗ này (Ví dụ như thủ tục thai sản..thủ tục đóng bảo hiểm xã hội...người lao động đóng bảo hiểm xã hội ở mấy nơi)

Vấn đề bảo hiểm xã hội

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Xem thêm
Công văn giải trình chênh lệch giữa số lao động tham gia bhxh và số lao động trong quyết toán thuế tncn
Công văn giải trình chênh lệch giữa số lao động tham gia bhxh và số lao động trong quyết toán thuế tncn

Công văn giải trình chênh lệch giữa số lao động tham gia bhxh và số lao động trong quyết toán thuế tncn

Xem thêm
Tài liệu chuẩn bị thanh tra bảo hiểm xã hội
Tài liệu chuẩn bị thanh tra bảo hiểm xã hội

Tài liệu chuẩn bị thanh tra bảo hiểm xã hội. Xem gồm những tài liệu nào nhé để biết mà chuẩn bị

Xem thêm
Cách tra cứu quá trình tham gia bhxh như thế nào?
Cách tra cứu quá trình tham gia bhxh như thế nào?

Cách tra cứu quá trình tham gia bxh như thế nào. Xem ngay nhé

Xem thêm
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Toàn bộ mẫu biểu hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất. Tất cả đã có mẫu biểu. Cứ vậy mà làm thôi

Xem thêm
TOP