BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU

✔✔✔BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU:

1. Tài sản tăng và nguồn vốn tăng

Ví dụ 1: góp vốn bằng tiền mặt: Nợ 1111 Có 4111: 100

=>NV này làm cho tài sản tăng 100 và nguồn vốn tăng 100

Ví dụ 2: Bán hàng thu bằng tiền mặt:

Nợ 111;112 : 120

Có 511: 120

Nợ 632: 100

Có 1561: 100

=> NV này làm cho tài sản tăng 20 và nguồn vốn tăng 20 (Nó chính là phần lãi 20 (120-100)

2. Tài sản giảm và nguồn vốn giảm

Ví dụ: Trả tiền cho nhà cung cấp

Nợ 331: 10

Có 111,112: 10

=> Tài sản giảm và nguồn vốn giảm theo

3. Tài sản tăng giảm và Nguồn vốn không thay đổi

Ví dụ: Tạm ứng tiền cho nhân viên

Nợ 141: 20

Có 111,112: 20

=> Một tài sản tăng và một tài sản giảm=> Nguồn vốn không tăng, ko giảm

THẤY HAY THÌ CHO 1 LIKE VÀ 1 SHARE NHÉ.

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP