Hóa đơn

Giúp bạn hiểu tất cả các chính sách về hóa đơn như mẫu biểu hóa đơn., báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Phân biệt các trường hợp hóa đơn...

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022

Xem thêm
Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020
Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành ngày 05/12/2020).

Xem thêm
Khi nào gửi mẫu số 04 cho Cơ quan thuế
Khi nào gửi mẫu số 04 cho Cơ quan thuế

Khi nào gửi mẫu số 04 cho Cơ quan thuế. Khi có sai sót về hóa đơn điện tử mà đã gửi cho cơ quan thuế

Xem thêm
Công văn 4178 của Tổng cục thuế hướng dẫn TT68 về hóa đơn điện tử (Tóm tắt)
Công văn 4178 của Tổng cục thuế hướng dẫn TT68 về hóa đơn điện tử (Tóm tắt)

Công văn 4178 của Tổng cục thuế hướng dẫn TT68 về hóa đơn điện tử (Tóm tắt)

Xem thêm
Xử lý sai sót hóa đơn điện tử
Xử lý sai sót hóa đơn điện tử

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử

Xem thêm
Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót
Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Xem thêm
Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ
Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Nội dung mới về chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ và quy định về hóa đơn điện tử
(Tháng 5/2019)

Xem thêm
File excel hướng dẫn xuất hóa đơn của từng trường hợp
File excel hướng dẫn xuất hóa đơn của từng trường hợp

File excel hướng dẫn xuất hóa đơn của từng trường hợp

Xem thêm
Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.
Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

Xem thêm
Ngày lập hóa đơn điện tử trùng với ngày ký hóa đơn điện tử
Ngày lập hóa đơn điện tử trùng với ngày ký hóa đơn điện tử

Ngày lập hóa đơn điện tử phải trùng với ngày ký hóa đơn điện tử. Nếu không trùng thì xem hóa đơn không hợp lệ để kê khai

Xem thêm
Tra soát hóa đơn điện tử theo cv 3642/CT-TH ngày 22/11/2018 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh
Tra soát hóa đơn điện tử theo cv 3642/CT-TH ngày 22/11/2018 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Tra soát hóa đơn điện tử theo cv 3642/CT-TH ngày 22/11/2018 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh 

Xem thêm
Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên bán sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Bên mua có bị phạt không?
Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên bán sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Bên mua có bị phạt không?

Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên bán sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền? Bên mua có bị phạt không? Xem ngay nhé

Xem thêm
TOP