Xử lý hóa đơn viết sai

Xử lý hóa đơn viết sai là hướng dẫn các bạn các tình huống về hóa đơn khi các bạn viết sai thì xử lý như thế nào. Đọc bài này là các bạn biết cách xử lý

Xử lý hóa đơn viết sai

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử
Xử lý sai sót hóa đơn điện tử

Xử lý sai sót hóa đơn điện tử

Xem thêm
Chưa thông báo phát hành hóa đơn thì chưa phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Chưa thông báo phát hành hóa đơn thì chưa phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Đã có hóa đơn mà chưa thông báo phát hành hóa đơn thì chưa phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26

Xem thêm
Biên bản điều chỉnh hóa đơn - Lập hóa đơn điều chỉnh- Hai bên đã kê khai thuế GTGT
Biên bản điều chỉnh hóa đơn - Lập hóa đơn điều chỉnh- Hai bên đã kê khai thuế GTGT

Biên bản điều chỉnh hóa đơn khi hóa đơn viết ra có sai sót và 2 bên đã kê khai thuế thì xử lý biên bản điều chỉnh hóa đơn như thế nào

Xem thêm
Hóa đơn viết sai xử lý sao, biết rằng hai bên chưa kê khai thuế
Hóa đơn viết sai xử lý sao, biết rằng hai bên chưa kê khai thuế

Hóa đơn viết sai xử lý sao, biết rằng hai bên chưa kê khai thuế. Đọc bài viết này là biết cách xử lý luôn nhé. Rất đơn giản, trong thông tư không có hướng dẫn chi tiết giống vậy đâu nhé

Xem thêm
Xư lý tất cả tình huống về hóa đơn viết sai (Kê khai thuế làm sao, hạch toán làm sao cho bên mua và bên bán)
Xư lý tất cả tình huống về hóa đơn viết sai (Kê khai thuế làm sao, hạch toán làm sao cho bên mua và bên bán)

Xử lý tất cả tình huống về hóa đơn viết sai (Kê khai thuế làm sao, hạch toán làm sao cho bên mua và bên bán). Đọc bài này là các bạn xử ý được mọi tình huống về hóa đơn về hạch toán cũng như về kê khai thuế

Xem thêm
Hóa đơn viết sai thuế suất thì xử lý như thế nào về kê khai thuế gtgt?
Hóa đơn viết sai thuế suất thì xử lý như thế nào về kê khai thuế gtgt?

Hóa đơn viết sai thuế suất thì xử lý như thế nào về kê khai thuế gtgt cả bên bán và bên mua. Đọc bài này sẽ biết nhé. Click xem ngay

Xem thêm
Xử lý hóa đơn viết sai mà 2 bên đã kê khai thuế
Xử lý hóa đơn viết sai mà 2 bên đã kê khai thuế

Xử lý hóa đơn viết sai mà 2 bên đã kê khai thuế. 100% 2 bên lập biên bản điều chỉnh và viết hóa đơn điều chỉnh mà không được thu hồi hóa đơn

Xem thêm
Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên mua có được khấu trừ VAT đầu vào và hạch toán làm sao
Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên mua có được khấu trừ VAT đầu vào và hạch toán làm sao

Xuất hóa đơn không đúng thời điểm thì bên mua có được khấu trừ VAT đầu vào và hạch toán làm sao

Xem thêm
TOP