Phụ cấp không đóng bhxh

Những khoản phụ cấp không đóng bhxh (bảo hiểm xã hội). Giúp bạn hiểu được những khoản phụ cấp nào không đóng bhxh

Phụ cấp không đóng bhxh

Phụ cấp không đóng bhxh (Các khoản bổ sung khác nào không tính vào thu nhập đóng bhxh)
Phụ cấp không đóng bhxh (Các khoản bổ sung khác nào không tính vào thu nhập đóng bhxh)

Phụ cấp không đóng bhxh là 1 phần, trong phần hướng dẫn về bảo hiểm xã hội có các khoản bổ sung khác nào không thuộc vào thu nhập tính đóng bhxh từ 1/1/2018

Xem thêm
TOP