tham gia bao hiểm xã hội

Hướng dẫn chi tiết thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội. Các kiến thức về bảo hiểm sẽ được chia sẽ tại đây

tham gia bảo hiểm xã hội

Xây dựng hệ thống thang bảng lương 2019
Xây dựng hệ thống thang bảng lương 2019

Xây dựng hệ thống thang bảng lương 2019. Rất chi tiết và cụ thể

Xem thêm
CV 1734 (Về hướng dẫn tất cả vấn đề bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh)
CV 1734 (Về hướng dẫn tất cả vấn đề bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh)

CV 1734 (Về hướng dẫn tất cả vấn đề bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh)

Xem thêm
Lương tối thiểu vùng năm 2019 - Nghị định 157/2018
Lương tối thiểu vùng năm 2019 - Nghị định 157/2018

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019

Xem thêm
Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm
Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Xem thêm
Công văn giải trình chênh lệch giữa số lao động tham gia bhxh và số lao động trong quyết toán thuế tncn
Công văn giải trình chênh lệch giữa số lao động tham gia bhxh và số lao động trong quyết toán thuế tncn

Công văn giải trình chênh lệch giữa số lao động tham gia bhxh và số lao động trong quyết toán thuế tncn

Xem thêm
Tài liệu chuẩn bị thanh tra bảo hiểm xã hội
Tài liệu chuẩn bị thanh tra bảo hiểm xã hội

Tài liệu chuẩn bị thanh tra bảo hiểm xã hội. Xem gồm những tài liệu nào nhé để biết mà chuẩn bị

Xem thêm
Cách tra cứu quá trình tham gia bhxh như thế nào?
Cách tra cứu quá trình tham gia bhxh như thế nào?

Cách tra cứu quá trình tham gia bxh như thế nào. Xem ngay nhé

Xem thêm
Phụ cấp không đóng bhxh (Các khoản bổ sung khác nào không tính vào thu nhập đóng bhxh)
Phụ cấp không đóng bhxh (Các khoản bổ sung khác nào không tính vào thu nhập đóng bhxh)

Phụ cấp không đóng bhxh là 1 phần, trong phần hướng dẫn về bảo hiểm xã hội có các khoản bổ sung khác nào không thuộc vào thu nhập tính đóng bhxh từ 1/1/2018

Xem thêm
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương
Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Toàn bộ mẫu biểu hướng dẫn xây dựng thang bảng lương mới nhất. Tất cả đã có mẫu biểu. Cứ vậy mà làm thôi

Xem thêm
TOP