Mức phạt chậm nộp

Thông tư hướng dẫn mức phạt chậm nộp về kế khai thuế và nộp thuế. Đọc thông tư các bạn sẽ rõ từng trường hợp vi phạm về thủ tục thuế

Mức phạt chậm nộp

TOP