Tự học kế toán

Giúp các bạn học chưa biết kế toán có thể tự học kế toán tại nhà. Được viết theo thứ tự nên rất dễ học. Tự học kế toán trang này là biến bạn từ người chưa biết trở thành chuyên gia

Tự học kế toán

BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU
BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU

BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU

1. Tài sản tăng và nguồn vốn tăng

2. Tài sản giảm và nguồn vốn giảm

3. Tài sản tăng giảm và Nguồn vốn không thay đổi

Xem thêm
Phân phối lợi nhuận của tài khoản 421
Phân phối lợi nhuận của tài khoản 421

phân phối lợi nhuận của tài khoản 421. Giúp bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa tài khoản 421 và báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào

Xem thêm
Muốn đọc hiểu báo cáo tài chính thì làm thế nào
Muốn đọc hiểu báo cáo tài chính thì làm thế nào

Đọc bài này xong các bạn sẽ biết cách để làm sao đọc hiểu được báo cáo tài chính. Tin tôi đi. Nhớ đọc hết bài nhé

Xem thêm
Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán
Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán

Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán. Đọc bài này là các bạn tự tin khi bước vào Cty sẽ biết làm như thế nào

Xem thêm
Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn
Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn

Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn. Đọc bài này là các bạn sẽ rõ nhiều vấn đề mà lâu nay cứ ghi vào sổ sách là dựa vào hóa đơn GTGT. Không có hóa đơn là không ghi sổ được

Xem thêm
Mục đích Kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì
Mục đích Kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì

Nghiệp vụ kết chuyển lãi lỗ đầu năm nhằm mục đích gì. Đọc bài này các bạn sẽ rõ nghiệp vụ Nợ 4212 Có 4211 Hoặc Nợ 4211 Có 4212 được thực hiện đầu năm để làm gì

Xem thêm
Thủ tục kiểm tra tài khoản từ loại 1 đến loại 8 trước khi lập báo cáo tài chính
Thủ tục kiểm tra tài khoản từ loại 1 đến loại 8 trước khi lập báo cáo tài chính

Thủ tục kiểm tra tài khoản từ loại 1 đến loại 8 trước khi lập báo cáo tài chính. Đọc bài này giúp bạn có cái nhìn tổng quát về cách thức kiểm tra các tài khoản

Xem thêm
Các bước cần chuẩn bị để làm phần mềm kế toán. Mà cụ thể là phần mềm kế toán Misa
Các bước cần chuẩn bị để làm phần mềm kế toán. Mà cụ thể là phần mềm kế toán Misa

Các bước cần chuẩn bị để làm được phần mềm Kế toán. Đọc xong bài này là các bạn yên tâm biết được là trước khi sử dụng phần mềm kế toán cần chuẩn bị những gì

Xem thêm
Nhìn vào những dấu hiệu sau thì sẽ nhận biết công ty đang làm hệ thống 2 sổ
Nhìn vào những dấu hiệu sau thì sẽ nhận biết công ty đang làm hệ thống 2 sổ

Nhìn vào những dấu hiệu sau thì sẽ nhận biết công ty đang làm hệ thống 2 sổ

Xem thêm
Phân công công việc trong phòng kế toán
Phân công công việc trong phòng kế toán

Ví dụ thực tế về Phân công công việc trong phòng kế toán

Xem thêm
Kiểm soát nghiệp vụ kế toán tuân thủ quy định công ty và của thuế
Kiểm soát nghiệp vụ kế toán tuân thủ quy định công ty và của thuế

Kiểm soát nghiệp vụ kế toán tuân thủ quy định công ty và của thuế

Xem thêm
TOP