Tự học kế toán và thuế

Giúp các bạn chưa biết gì về kế toán có thể tự học kế toán và thuế tại nhà. Trang được thiết kế chi tiết bằng hình ảnh minh họa cho từng chủ đề nên hoàn toàn có thể tự học kế toán và thuế mà không cần phải đến trung tâm

Tự học kế toán và thuế

BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU
BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU

BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU

1. Tài sản tăng và nguồn vốn tăng

2. Tài sản giảm và nguồn vốn giảm

3. Tài sản tăng giảm và Nguồn vốn không thay đổi

Xem thêm
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022

Xem thêm
Phân phối lợi nhuận của tài khoản 421
Phân phối lợi nhuận của tài khoản 421

phân phối lợi nhuận của tài khoản 421. Giúp bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa tài khoản 421 và báo cáo kết quả kinh doanh như thế nào

Xem thêm
Muốn đọc hiểu báo cáo tài chính thì làm thế nào
Muốn đọc hiểu báo cáo tài chính thì làm thế nào

Đọc bài này xong các bạn sẽ biết cách để làm sao đọc hiểu được báo cáo tài chính. Tin tôi đi. Nhớ đọc hết bài nhé

Xem thêm
Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020
Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành ngày 05/12/2020).

Xem thêm
Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán
Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán

Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán. Đọc bài này là các bạn tự tin khi bước vào Cty sẽ biết làm như thế nào

Xem thêm
Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn
Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn

Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn. Đọc bài này là các bạn sẽ rõ nhiều vấn đề mà lâu nay cứ ghi vào sổ sách là dựa vào hóa đơn GTGT. Không có hóa đơn là không ghi sổ được

Xem thêm
Điều gì sẽ xảy ra nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN giữa các năm
Điều gì sẽ xảy ra nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN giữa các năm

điều gì sẽ xảy ra nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN giữa các năm

Xem thêm
Sự khác nhau về lỗ theo báo cáo kết quả kinh doanh và theo tờ khai quyết toán thuế TNDN khác nhau như thế nào
Sự khác nhau về lỗ theo báo cáo kết quả kinh doanh và theo tờ khai quyết toán thuế TNDN khác nhau như thế nào

Sự khác nhau về lỗ theo báo cáo kết quả kinh doanh và theo tờ khai quyết toán thuế TNDN khác nhau như thế nào

Xem thêm
Các dấu hiệu cơ quan thuế ghé thăm doanh nghiệp bạn
Các dấu hiệu cơ quan thuế ghé thăm doanh nghiệp bạn

Các dấu hiệu cơ quan thuế ghé thăm doanh nghiệp bạn. Những trường hợp doanh nghiệp làm tăng chi phí giảm doanh thu để trốn thuế TNDN, GTGT.

Xem thêm
Làm rõ chi tiêu E1 M1 M2 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN
Làm rõ chi tiêu E1 M1 M2 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN

Làm rõ chỉ tiêu E1,M1, M2 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN. Đọc bài này là các bạn sẽ rõ khi điền dữ liệu vào tờ khai quyết toán thuế TNDN

Xem thêm
TOP