Muốn đọc hiểu báo cáo tài chính thì làm thế nào

❓❓❓Muốn đọc hiểu Báo cáo tài chính 1 Cty ở thời điểm hiện tại và Dự đoán trong tương lai DỄ HAY KHÓ.

✔✔✔TRẢ TRỜI: Không dễ cũng không khó, nếu các bạn biết cách

1. Nắm rõ lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Cty là kinh doanh lĩnh vực gì (Ví dụ nghiên cứu lĩnh vực thép thì các bạn phải biết Cty đang thương mại mua đi bán lại hay là SX. Nếu SX thì phải hiểu tiếp vể quy trình làm ra SX cũng như các nguyên liệu đầu vào để tạo ra sản phẩm.... CÁI NÀY CÁC BẠN ĐỌC TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CTY SẼ CÓ ). Vào website cty sẽ thấy

2. Nắm về kinh tế vĩ mô liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Cty (Ví dụ giá nguyên liêu đầu vào, chu kỳ tăng giảm giá của nguyên liệu và thành phẩm, hàng hóa của Cty đang kinh doanh..).

3. Hiểu về ban lãnh đạo cTy có trung thực hay ko (Cái này rất quan trọng. Vì sẽ ảnh hưởng đến số xào nấu số liệu báo cáo tài chính nếu ban lãnh đạo Cty không trung thực).

4. Xem Cty có lợi thế cạnh tranh ko (Vì dụ về uy tín thương hiệu, sản phẩm độc quyền, thị trường tiềm năng, ít cạnh tranh...., sản phẩm cty khó có sản phẩm thay thế. Ví dụ như Hòa Phát đang sản xuất ra HRC (thép cuộn cán nóng, hiện tại ở Viêt Nam chỉ có Hòa Phát và Formosa làm được sản phẩm này...Đây là 1 lợi thế cạnh tranh đó...)

5. Sau khi hiểu hết vấn đề trên rồi thì tiến hành CÁCH ĐỌC TỪNG BÁO CÁO NHƯ SAU:

5.1 Về BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CẦN NẮM.

-Cơ cấu Nguồn vốn (Vốn vay và vốn chủ)

-Nắm được Vốn lưu động là gì và tính ra được được Vốn lưu động để xem Cty có vi phạm nguyên tắc hoạt động liên tục ko và từ đó nói đến Cơ cấu Vốn tài trợ cho TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN ĐÃ HỢP LÝ CHƯA.

-Đọc những chỉ tiêu trong yếu tarên Bảng cân đối kế toán CÓ SỰ BIẾN ĐỘNG BẤT THƯỜNG NÀO KO TÍNH RA SỐ TUYỆT ĐỐI VÀ TƯƠNG ĐỐI để từ đó tìm hiểu nguyên nhân và phân tích cho từng khoản mục TRỌNG YẾU ĐÓ. Ví dụ 1 số khoản mục mà 100% các bạn phải đọc.

+TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN,

+KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH;

+KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG. (Ví dụ ví sao khoản phải thu khách hàng tăng lên 1 cách bất thường....TÌM HIỂU NHÉ...)

+NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC

+KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁC;

+KHOẢN MỤC HÀNG TỒN KHO; (Hàng tồn kho tăng nhiều lên vì sao....NẾU TĂNG ĐỂ DỰ TRỮ CHO NĂM SAU VÌ ĐÃ CÓ HỢP ĐỒNG ĐÃ KÝ TRƯỚC ĐÓ LÀ OK, CÒN NẾU MÀ TĂNG NHƯ KO BÁN ĐƯỢC HÀNG LÀ NGUY TO)

+KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH; KHOẢN MỤC

▶▶▶+KHOẢN MỤC XDCB DỜ DANG (Đây là DẤU HIỆU CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU CỦA CTY TRONG TƯƠNG LAI. Và Đây cũng là dấu hiệu cho sự Giảm doanh thu của Cty trong tương lai. Xem TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ CỦA HÒA PHÁT VÀ CỦA HOÀNG ANH GIA LAI SẸ THẤY RÕ).

+KHOẢN MỤC NỢ VAY NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN.

+KHOẢN MỤC PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

+KHOẢN MỤC TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN.

+KHOẢN MỤC VỐN CHỦ SỞ HỮU.

5.2 VỀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH: Thể hiện lãi lỗ của Cty trong 1 thời kỳ. CHO DÙ LỜI MÀ CHƯA CHẮC CÓ TIỀN. Muốn biết TIỀN LỜI ĐÓ ĐÃ CHUYỂN THÀNH TIỀN HAY CHƯA THÌ XEM LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ. Và phải tính ra chênh lệch số tuyệt đối và tương đối giữa 2 năm (Nếu được phân tích 4-5 năm luôn, mới thấy được sự bền vững của doanh nghiệp) khi tính ra chênh lệch thì tìm hiểu và phân tích vì sao chênh lệch

Cần phải xem là Doanh thu tăng đến từ đâu hoạt động chính hay sao? doanh thu tăng và lợi nhuận tăng hay giảm....rất nhiều thứ. DOANH THU HOẠT ĐỘNG CHÍNH TĂNG VÀ LỢI NHUẬN TĂNG THEO LÀ QUÁ TUYỆT VỜI

5.3 VỀ LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đây là thể hiện dòng tiền thu vào và chi ra cho từng hoạt động. CẦN NHÌN KỶ VÀO LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD.=> Cty mạnh hay ko là ở Dòng tiền này. Dòng tiền này làm dương là ok, Và ổn định và tăng liên tục qua từng năm mới thể hiện Cty phát triển bền vững. Và dòng tiền này dương mới BỒ SUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA cTY (Như đầu tư mở rộng, để trả lương, thưởng, để trả cổ tức, để gửi tiết kiệm lấy lãi...). NÓI CHUNG NHÌN VÀO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ, sẽ biết cách THU VÀO VÀ CHI RA CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG. (Biết Cty thu tiền từ đầu và sử dụng dòng tiền đó vào việc gì...)

5.4 VỀ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Nó là chi tiết ra những THÔNG TIN TRÊN 3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIA (Vì dụ muốn biết khoản phải thu có những bên liên quan không thì xem phần thuyết minh. MUỐN BIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÓ BỊ CẦM CỐ ĐỂ VAY NGÂN HÀNG KO THÌ ĐỌC THUYẾT MINH. Muốn biết khoản vay đó vay trong bao nhiêu năm và lãi suất như thế nào thì xem thuyết minh....)

●●●LƯU Ý: BÁO CÁO KO CÓ ĐỌC RIÊNG LẺ, Vì all đều có mối quan hệ mật thiết với nhau

6. BÊN CẠNH ĐỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RỒI THÌ ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CTY THÌ TÍNH RA ĐƯỢC CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH.

•Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán: Nhằm kiểm tra khả năng thanh toán CÁC KHOẢN NỢ NGẮN HẠN của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu đáp ứng được các nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn. Ví dụ khả năng thanh toán nhanh, Khả năng thanh toán hiện thời...

•Nhóm chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản: Nhằm kiểm tra tính cân đối trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, hay mức độ tự chủ tài chính; kiểm tra tính cân đối trong việc đầu tư tài sản doanh nghiệp…Tính ra chỉ số Nợ/Tổng vốn; Vay ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu; Vay dài hạn/Vốn chủ sở hữu...

•Nhóm chỉ số hiệu suất hoạt động: Đo lường mức độ sử dụng TÀI SẢN của doanh nghiệp. Tính ra ROA; ROE; GOS; ROS

•Nhóm chỉ số phân phối lợi nhuận: Đo lường mức độ phân phối lợi nhuận so với thu nhập mà công ty tạo ra cho cổ đông. Cổ tức của phần thường; Hệ số chi trả cổ tức; Tỷ suất cổ tức...

•Nhóm chỉ số giá thị trường: Phản ánh giá trị thị trường của doanh nghiệp. P/E...P/B

●●●THAM KHẢO NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC VIDEO QUAY SẴN VỀ CÁCH ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TNCN TẠI ĐÂY

KHÓA HỌC VIDEO QUAY SẴN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN, TNCN

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP