Nghiệp vụ kế toán

Luyện giải các nghiệp vụ kế toán sẽ giúp bạn cũng cố kiến thức đã học. Các tình huống của nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty sẽ được xử lý một cách đúng đắn.

Bài tập và Bài giải về nghiệp vụ kế toán

Bài tập kế toán có lời giải giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa thuế và kế toán
Bài tập kế toán có lời giải giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa thuế và kế toán

Bài tập kế toán có lời giải giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa thuế và kế toán. Kế toán ghi nhận nghiệp vụ xảy ra theo thực tế đã xảy ra mà không phụ thuộc hóa đơn

Xem thêm
Hạch toán góp vốn bằng ngoại tệ trên giấy phép đầu tư của công ty có vôn đầu tư nước ngoài
Hạch toán góp vốn bằng ngoại tệ trên giấy phép đầu tư của công ty có vôn đầu tư nước ngoài

Hạch toán góp vốn bằng ngoại tệ trên giấy phép đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm
Hạch toán hàng biếu tặng cho bên bán và bên mua
Hạch toán hàng biếu tặng cho bên bán và bên mua

Hạch toán hàng biếu tăng không thu tiền và hạch toán hàng biếu tặng mua 2 tặng 1 có thu tiền thì hạch toán như thế nào?

Xem thêm
Bài tập kế toán tài sản cố định
Bài tập kế toán tài sản cố định

Bài tập kế toán tài sản cố định có lời giải, nói rõ bộ chứng từ là gi và cách ghi sổ ra làm sao. Xem ngay

Xem thêm
Hạch toán kế toán hàng thiếu
Hạch toán kế toán hàng thiếu

Khi nhập kho hàng thiếu so với hóa đơn thì kế toán hạch toán như thế nào?. Xem ngay

Xem thêm
Bài tập kế toán tách mã đơn vị a thành mã đơn vị b của cùng 1 mặt hàng
Bài tập kế toán tách mã đơn vị a thành mã đơn vị b của cùng 1 mặt hàng

Bài tập kế toán tách mã đơn vị a thành mã đơn vị tính b của cùng 1 mặt hàng. Trong nghiệp vụ xảy ra trong công ty có lúc nhập mã a nhưng lúc bán là mã b. Vậy xử lý sao?

Xem thêm
Bài tập kế toán có lời giải dùng để luyện hạch toán nợ và có
Bài tập kế toán có lời giải dùng để luyện hạch toán nợ và có

Bài tập kế toán có lời giải dùng để luyện hạch toán nợ và có- Dành cho các bạn đang học kế toán tại nhà

Xem thêm
Kiểm tra một vài nghiệp vụ kế toán về thời gian ghi sổ là lúc nào nhé
Kiểm tra một vài nghiệp vụ kế toán về thời gian ghi sổ là lúc nào nhé

Kiểm tra một vài nghiệp vụ kế toán về thời gian ghi sổ vào lúc nào nhé

Xem thêm
Bài tập định khoản kế toán tổng hợp có lời giải-Dành cho những bạn đang học kế toán
Bài tập định khoản kế toán tổng hợp có lời giải-Dành cho những bạn đang học kế toán

Bài tập định khoản kế toán tổng hợp có lời giải-Dành cho những bạn đang học kế toán

Xem thêm
Nguyên tắc hạch toán nợ có - Một nghiệp vụ xảy ra ảnh hưởng ít nhất mấy tài khoản???
Nguyên tắc hạch toán nợ có - Một nghiệp vụ xảy ra ảnh hưởng ít nhất mấy tài khoản???

Nguyên tắc hạch toán nợ có - Một nghiệp vụ xảy ra ảnh hưởng ít nhất mấy tài khoản???. Nguyên tắc nợ có của 1 nghiệp vụ xảy ra là gì

Xem thêm
Bài tập kế toán tình huống - Về hóa đơn đặc thù có cả thuế sẽ hạch toán thế nào
Bài tập kế toán tình huống - Về hóa đơn đặc thù có cả thuế sẽ hạch toán thế nào

Bài tập kế toán tình huống - Về hóa đơn đặc thù có cả thuế sẽ hạch toán thế nào. Click xem ngay để học kinh nghiệm khi đi làm thực tế nhé

Xem thêm
TOP