cách tính thuế

Cập nhật về cách tính thuế mới nhất . Giúp các bạn hiểu được các sắc thuế về cách tính thuế như thế nào cũng như về mặt thủ tục kê khai các sắc thuế

cách tính thuế

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022
Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022

Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ . Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022

Xem thêm
Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020
Công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn số 5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (có hiệu lực thi hành ngày 05/12/2020).

Xem thêm
Điều gì sẽ xảy ra nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN giữa các năm
Điều gì sẽ xảy ra nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN giữa các năm

điều gì sẽ xảy ra nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN giữa các năm

Xem thêm
Sự khác nhau về lỗ theo báo cáo kết quả kinh doanh và theo tờ khai quyết toán thuế TNDN khác nhau như thế nào
Sự khác nhau về lỗ theo báo cáo kết quả kinh doanh và theo tờ khai quyết toán thuế TNDN khác nhau như thế nào

Sự khác nhau về lỗ theo báo cáo kết quả kinh doanh và theo tờ khai quyết toán thuế TNDN khác nhau như thế nào

Xem thêm
Các dấu hiệu cơ quan thuế ghé thăm doanh nghiệp bạn
Các dấu hiệu cơ quan thuế ghé thăm doanh nghiệp bạn

Các dấu hiệu cơ quan thuế ghé thăm doanh nghiệp bạn. Những trường hợp doanh nghiệp làm tăng chi phí giảm doanh thu để trốn thuế TNDN, GTGT.

Xem thêm
Làm rõ chi tiêu E1 M1 M2 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN
Làm rõ chi tiêu E1 M1 M2 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN

Làm rõ chỉ tiêu E1,M1, M2 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN. Đọc bài này là các bạn sẽ rõ khi điền dữ liệu vào tờ khai quyết toán thuế TNDN

Xem thêm
Phần vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu sẽ không được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN
Phần vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu sẽ không được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Phần vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu sẽ không được chấp nhận là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN

Xem thêm
Chi phí văn phòng đại diện thì hóa đơn đầu vào ghi tên công ty hay tên văn phòng đại diện
Chi phí văn phòng đại diện thì hóa đơn đầu vào ghi tên công ty hay tên văn phòng đại diện

Chi phí văn phòng đại diện thì hóa đơn đầu vào ghi tên công ty hay tên văn phòng đại diện. Và hóa đơn mang tên văn phòng đại diện có được khấu trừ và tính vào chi phí hợp lý không

Xem thêm
Kê khai thuế gtgt theo tháng hay theo quý và xác định chu kỳ ổn định 3 năm
Kê khai thuế gtgt theo tháng hay theo quý và xác định chu kỳ ổn định 3 năm

Kê khai thuế gtgt theo tháng hay theo quý và xác định chu kỳ ổn định 3 năm

Xem thêm
Khi nào gửi mẫu số 04 cho Cơ quan thuế
Khi nào gửi mẫu số 04 cho Cơ quan thuế

Khi nào gửi mẫu số 04 cho Cơ quan thuế. Khi có sai sót về hóa đơn điện tử mà đã gửi cho cơ quan thuế

Xem thêm
Công văn 4178 của Tổng cục thuế hướng dẫn TT68 về hóa đơn điện tử (Tóm tắt)
Công văn 4178 của Tổng cục thuế hướng dẫn TT68 về hóa đơn điện tử (Tóm tắt)

Công văn 4178 của Tổng cục thuế hướng dẫn TT68 về hóa đơn điện tử (Tóm tắt)

Xem thêm
Thuế gtgt hàng nhập khẩu được kê khai lúc nào? Cách hạch toán ra làm sao
Thuế gtgt hàng nhập khẩu được kê khai lúc nào? Cách hạch toán ra làm sao

Thuế gtgt hàng nhập khẩu được kê khai lúc nào? Cách hạch toán ra làm sao

Xem thêm
TOP