Kế toán cho người mới bắt đầu

Người mới bắt đầu học kế toán thì phải bắt đầu từ đâu và học như thế nào. Bài này sẽ giúp các những người chưa biết kế toán có thể hình dung ra được cần tuần tự học như thế nào để có thể làm được kế toán

Kế toán cho người mới bắt đầu

hhhghhghghhghghllll

sjfdghddgf

 


BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU
BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU

BẤT CỨ 1 NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH NÀO XẢY RA THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÓ 3 TRƯỜNG HỢP SAU

1. Tài sản tăng và nguồn vốn tăng

2. Tài sản giảm và nguồn vốn giảm

3. Tài sản tăng giảm và Nguồn vốn không thay đổi

Xem thêm
Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán
Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán

Vào công ty bắt đầu từ đâu để hiểu hoạt động của công ty từ đó mới bắt đầu làm kế toán. Đọc bài này là các bạn tự tin khi bước vào Cty sẽ biết làm như thế nào

Xem thêm
Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn
Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn

Thời điểm ghi vào sổ sách kế toán. Nhiều bạn còn nhằm lẫn. Đọc bài này là các bạn sẽ rõ nhiều vấn đề mà lâu nay cứ ghi vào sổ sách là dựa vào hóa đơn GTGT. Không có hóa đơn là không ghi sổ được

Xem thêm
Mục đích Kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì
Mục đích Kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì

Nghiệp vụ kết chuyển lãi lỗ đầu năm nhằm mục đích gì. Đọc bài này các bạn sẽ rõ nghiệp vụ Nợ 4212 Có 4211 Hoặc Nợ 4211 Có 4212 được thực hiện đầu năm để làm gì

Xem thêm
Một vài bộ chứng từ mẫu của 1 số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty
Một vài bộ chứng từ mẫu của 1 số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty

Một vài bộ chứng từ mẫu của 1 số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty. Giúp các bạn đang học kế toán dễ hình dung 

Xem thêm
Học kế toán đừng có tập trung vào nợ có làm gì
Học kế toán đừng có tập trung vào nợ có làm gì

Học kế toán đừng có tập trung vào học nợ có làm gì. Vì mấy cái này tt 200 đã chỉ cho các bạn rồi

 

Xem thêm
Tìm hiểu quy trình của 1 nghiệp vụ
Tìm hiểu quy trình của 1 nghiệp vụ

Tìm hiểu quy trình của 1 nghiệp vụ

Xem thêm
Thời điểm ghi nhận nghiệp vụ vào sổ sách kế toán là khi nào?
Thời điểm ghi nhận nghiệp vụ vào sổ sách kế toán là khi nào?

Thời điểm ghi nhận nghiệp vụ vào sổ sách kế toán là khi nào?

Xem thêm
Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 341 (Vay và nợ thuê tài chính) cả số phát sinh và số dư?
Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 341 (Vay và nợ thuê tài chính) cả số phát sinh và số dư?

Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 341 (Vay và nợ thuê tài chính) cả số phát sinh và số dư?

Xem thêm
Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 515. Tức là hạch toán đúng doanh thu tài chính trong năm
Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 515. Tức là hạch toán đúng doanh thu tài chính trong năm

Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 515. Tức là hạch toán đúng doanh thu tài chính trong năm

Xem thêm
Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 635 (chi phí tài chính) về số phát sinh
Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 635 (chi phí tài chính) về số phát sinh

Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 635 (chi phí tài chính) về số phát sinh

Xem thêm
Làm sao biết tài khoản 632 kế toán làm đúng hay sai về mặt số liệu
Làm sao biết tài khoản 632 kế toán làm đúng hay sai về mặt số liệu

Làm sao biết tài khoản 632 kế toán làm đúng hay sai về mặt số liệu 

Xem thêm
TOP