Điều gì sẽ xảy ra nếu không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN giữa các năm

NẾU KHÔNG ĐÁNH GIÁ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CUỐI NĂM THÌ ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA KHI LÀM QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN GIỮA CÁC NĂM. Xem Ví dụ về tài khoản 331 không đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm 2018 và 2019 thì đã thanh toán.

Xem bài sự khác nhau về lỗ giữa báo cáo kết quả kinh doanh và tờ khai quyết toán thuế TNDN tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

MUA SÁCH TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT

Facebook Fanpage

Sửa

mọi thắc mắc liên hệ

Sửa

Thống kê truy cập

Sửa
TOP