Làm rõ chi tiêu E1 M1 M2 trong tờ khai quyết toán thuế TNDN

●●●Làm rõ chỉ tiêu E1 (Thuế TNDN tạm nộp trong năm) và Chỉ tiêu M1 (Số ngày chậm nộp), M2 (Số tiền chậm nộp) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN vào cuối mỗi năm nhé. XEM VÍ DỤ MINH HỌA BÊN DƯỚI●●●

➤Câu hỏi 1: Chỉ tiêu E1 có ghi số thuế TNDN nộp dư (nộp thừa) của năm trước không: ( Ví dụ năm 2018 nộp dư, nộp thừa 10 triệu. Năm 2019 phải nộp thuế TNDN là 100 triệu {doanh thu 1 tỷ và giá vốn là 500 triệu}). Vậy phải nộp ít nhất là 80 triệu về tiền thuế TNDN tạm tính trong năm chậm nhất là ngày 30-1/2020. Nhưng trong năm 2019 thì đến 28-1/2020 mới nộp được có 50 triệu tiền thuế TNDN tạm tính. Sang 25/2/2020 nộp thêm 20 triệu.
Vậy câu hỏi đặt ra là chỉ tiêu E1 ghi số tiền là bao nhiêu.

➤Câu hỏi 2: Chỉ tiêu M1 (Số ngày chậm nộp) ghi như thế nào trong trường hợp này. Biết rằng doanh nghiệp nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN cho Cơ quan thuế vào ngày 30/3/2020. Và chỉ tiêu M2 (Số tiền chậm nộp) là bao nhiêu.?
Các bạn nên làm excel trước sau đó mới đối chiếu với HTKK để biết số liệu HTKK làm như thế nào.

➤Câu hỏi 3: Nếu sau ngày 31/3/3020, Cty chưa nộp tiền thuế TNDN còn thiếu là (100-10-50-20=20 triệu) thì có bị tính tiền chậm nộp TRÊN 20 triệu không? Và tính từ lúc nào đến lúc nào. Giả sử ngày 5/5/2020 mới nộp đủ 20 triệu tiền còn thiếu THUẾ TNDN thì số tiền chậm nộp là bao nhiêu?

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

MUA SÁCH TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT

Facebook Fanpage

Sửa

mọi thắc mắc liên hệ

Sửa

Thống kê truy cập

Sửa
TOP