Sự khác nhau về lỗ theo báo cáo kết quả kinh doanh và theo tờ khai quyết toán thuế TNDN khác nhau như thế nào

▶▶SỰ KHÁC NHAU VỀ LỖ THEO BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ LỖ THEO TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

Ví dụ năm 2018 Cty lỗ theo báo kết quả kinh doanh là 100 triệu Đây là năm đầu tiên của Cty. Và thế là số dư tài khoản 4212 đang nằm bên nợ là 100 triệu

Lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 là 80 triệu (Vì có 20 triệu là chi phí mà thuế không chấp nhận nên kế toán để vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN)

❓Vậy câu hỏi đặt ra năm 2019 là
1. Là sẽ thực hiện nghiệp vụ kết chuyển lỗ 2018 Nợ 4211 Có 4212 vào đầu năm là 100 triệu hay 80 triệu?

2. Năm 2019 khi thực hiện quyết toán thuế TNDN thì sẽ chuyển lỗ để tính thuế TNDN năm 2018 vào 2019 là 100 triệu hay 80 triệu?

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP