Các dấu hiệu cơ quan thuế ghé thăm doanh nghiệp bạn

1. NHỮNG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP LÀM TĂNG CHI PHÍ GIẢM DOANH THU ĐỂ TRỐN THUẾ TNDN, GTGT
2. NHỮNG NHẬN DIỆN CƠ BẢN CỦA CƠ QUAN THUẾ DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI THANH TRA QUYẾT TOÁN THUẾ.
3. CÁC DẤU HIỆU ĐỂ CƠ QUAN THUẾ “GHÉ THĂM” DN BẠN

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP