Công văn giải trình chênh lệch giữa số lao động tham gia bhxh và số lao động trong quyết toán thuế tncn

  • HIỆN TẠI BHXH ĐANG TIẾN HÀNH THANH TRA VÀ YÊU CẦU GIẢI TRÌNH NHỮNG ĐƠN VỊ CÓ SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM KHÔNG BẰNG SỐ NGƯỜI LAO ĐỘNG THỂ HIỆN TRÊN SỔ SÁCH KẾ TOÁN, BÁO CÁO THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN,...
  • ĐÂY LÀ MẪU CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH.Đây chỉ là mẫu tham khảo. Những lý do thể hiện ở đây cũng là tương đối và mang tính tham khảo. Các bạn có thể dựa vào đây để soạn lai cho phù hợp với thực tế của DN mình nhé.

Download mẫu công văn

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP