Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm

Báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng cuối năm ...chậm nhất 25/11 các tình yêu kế toán chú ý.

Mẫu 07 theo công văn 17940/SLĐTBXH-VL ngày 06/11/2014, Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP và căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH .

Nợi nộp mẫu 07 : Phòng LĐTBXH Quận Huyện nơi công ty trú đóng.

Trường hợp doanh nghiệp không khai trình sử dụng lao động và nộp báo cáo định kỳ về tình hình lao động sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi sai quy định trên (Theo Nghị định 95/2013/ND-CP, điều 25, khoản b).

 

Download CV 17940/SLĐTBXH-VL

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

MUA SÁCH TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT

Facebook Fanpage

Sửa

mọi thắc mắc liên hệ

Sửa

Thống kê truy cập

Sửa
TOP