Tài liệu chuẩn bị thanh tra bảo hiểm xã hội

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thanh tra bảo hiểm

Đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra trên, cụ thể:
- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động (bản sao);
- Thang lương, bảng lương;
- Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLD-BNN;
- Danh sách lao động điều chỉnh mức lương, mức đóng BHXH. BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN;
- Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHTN, BHYT. BHTNLĐ-BNN; văn bản của BHXH thành phố, BHXH quận đôn đốc thu nộp BHXH, BHTN, BHYT. BHTNLĐ-BNN;
- Thông báo két quả đóng BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN;
- Sổ kế toán chi tiết tài khoản 334, 3383, 3384, 3386 hoặc TK 3321, 3322 (HCSN);
- Bảng chấm công, sổ lương hoặc bảng lương hàng tháng của đơn vị, chứng từ chi trả tiền lương cho người lao động;
- Tờ khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng tháng hoặc quý, năm;
- Sổ theo dõi nhân sự;
- Hợp đồng lao động; Hợp đồng làm việc; Quyết định tiếp nhận, điều dộng, thuyên chuyển...;
- Hồ sơ gốc và tờ khai tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của người lao động; 
- Các biên bản Kiểm toán, kiểm tra, kết luận thanh tra, kiểm tra, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN của cơ quan nhà nước có thầm quyền (nếu có);
- Các tài liệu hồ sơ khác có liên quan đến nội dung thanh tra đơn vị cung cấp khi Đoàn thanh tra yêu cầu.
Nguồn: Chu Đình Xinh

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP