Cách học từng tài khoản trong danh mục hệ thống thông tư 200

CÁCH HỌC TỪNG TÀI KHOẢN TRONG DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TƯ 200. CÁC BẠN CẦN NẮM 5 VẤN ĐỀ SAU:
(Dành cho các bạn đang học kế toán. )


1. Tính chất của tài khoản (Tức là Ghi Nợ và Ghi Có)
2. Các trường hợp tăng và giảm của tài khoản (Tức là đưa ra ví dụ cụ thể vài trường hợp để các bạn dễ hình dung tăng và giảm của tài khoản)
3. Bộ chứng từ để ghi Bên Nợ và Bên Có của tài khoản
4. Cách ghi sổ của nghiệp vụ đó cho từng loại sổ
5. Báo cáo gì ở tài khoản này

✍Ví dụ: Các bạn học tài khoản 131 thì trình tự 5 vấn đề được liệt kê ra như sau:

1. Tính chất của tài khoản này. Đây là tài khoản loại 1 Tăng ghi Nợ và Giảm Ghi có. Số dư đầu kỳ và Cuối kỳ nằm bên Nợ Nhưng Đây là tài khoản lưỡng tính ne6nso16 dư cuối kỳ của nó có thể nằm bên nợ và bên có

2.Các trường hợp tăng giảm của tài khoản này
+Tăng lên là do bán hàng chưa thu tiền
+Giảm xuống là do thu tiền của khách hàng do bán thiếu

3.Bộ chứng từ để ghi nợ và có
+Bộ chứng từ ghi nợ: Chính là Phiếu kế toán bán hàng kèm theo chứng từ gốc là Hợp đồng hoặc đơn đặt hàng+Hóa đơn GTGT+Biên bản bàn giao cho khách hàng
+Bộ chứng từ ghi có: Chính là Phiếu thu tiền mặt hoặc chứng từ ghi sổ là Giấy báo Có kèm theo chứng từ gốc là Giấy báo có ngân hàng và sổ phụ ngân hàng

4. Cách ghi sổ của nghiệp vụ đó cho từng loại sổ
+Cách Ghi bên nợ của TK 131
Nợ 131: 11 triệu
Có 511: 10 triệu
Có 33311: 1 triệu
(Ghi sổ nhật ký chung, Số cái 131;511;33311 và ghi sổ chi tiết thoe đối tượng phải thu của khách hàng A hoặc B hoặc C...)

+Cách Ghi có của TK 131
Nợ 111,112: 11 triệu
Có 131: 11 triệu
(Ghi sổ nhật ký chung, Sổ cái 111,112,131 và ghi sổ chi tiết thoe đối tượng phải thu của khách hàng A hoặc B hoặc C...)

5. Báo cáo gì ở tài khoản này

Các bạn sẽ báo cáo tổng hợp danh sách chi tiết từng khách hàng A, B, C tại từng thời điểm cho Sếp (Gồm mỗi khách hàng còn nợ bao nhiêu và thời gian còn nợ cũng như những khoản công nợ quá hạn, nợ khó đòi...) để sếp biết mà xử lý.

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP