Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 341 (Vay và nợ thuê tài chính) cả số phát sinh và số dư?

Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 341 (Vay và nợ thuê tài chính) cả số phát sinh và số dư?

↪Trả lời
1. Xem kế toán có mở sổ chi tiết theo đối tượng vay không?

2. Phải có thư xác nhận hoặc biên bản đối chiếu công nợ cuối năm với từng khoản vay thì mới biết được khoản vay đang theo dõi đúng hay không?

3. Kế toán phải có bảng theo dõi khoản nợ gốc và lãi vay phải trả của từng tháng trong năm cho từng đối tượng=> Mục đích là để tự kiểm soát định kỳ hàng tháng và ghi nhận khoản chi phí lãi vào cuối mỗi tháng cho đúng

4. Khoản chi phí lãi vay. Cần lưu ý.
+Vay công ty.Nếu vay của Công ty thì phải yêu cầu Công ty đó xuất hóa đơn cho Các bạn khoản lãi tiền đi vay vào cuối mỗi tháng cho dù chưa trả tiền để ghi nhận chi phí lãi vay vào cuối mỗi tháng. 100% phải có hóa đơn nhé
+Nếu vay của ngân hàng thì ngân hàng đã có chứng từ đặc thù chính là hóa đơn khi các bạn trả tiền lãi đúng kỳ hạn thì đó chính là hóa đơn được tính vào chi phi được trừ. Khoản lãi vay nếu đến cuối tháng chưa trả mà qua tháng sau trả, các bạn có thể trích trước chi phí lãi vay để tính vào chi phí đúng kỳ
+Nếu vay của cá nhân thì không cần hóa đơn mà các bạn thu lại 5% khoản lãi để nộp thuế TNCN cho nhà nước. Chứng từ là hợp đồng vay và bảng tính lãi vay là được . Nhớ cho dù cuối tháng chưa trả mà qua tháng sau trả lãi tiền vay thì cuối tháng các bạn cũng trích trước

=>>>Lưu ý: nếu vay của ngân hàng và tổ chức thì khi nhận khoản tiền vay thì phải qua ngân hàng mà không được nhận bằng tiền mặt. Riêng vay của cá nhân thì được nhân bằng tiền mặt (TT09/2015)

5. Đối với các khoản vay bằng ngoại tệ thì cuối mỗi năm cũng phải đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm theo TT200

Xem làm sao biết tài khoản 131 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 121 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 112 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 113 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 511 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 334 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 515 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 635 kế toán làm đúng, xem tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

MUA SÁCH TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT

Facebook Fanpage

Sửa

mọi thắc mắc liên hệ

Sửa

Thống kê truy cập

Sửa
TOP