Thủ tục kiểm tra tài khoản từ loại 1 đến loại 8 trước khi lập báo cáo tài chính

MỘT SỐ THỦ TỤC KIỂM TRA CÁC TÀI KHOẢN TỪ LOẠI 1 ĐẾN LOẠI 8 NHANH TRƯỚC KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH. MÀ BẠN LÀM KẾ TOÁN PHẢI BIẾT

▶Từ loại 1 đến loại 4 có số dư thì 100% phải khẳng định số dư đó đúng

=> SỬ DỤNG THỦ TỤC LÀ ĐỐI CHIẾU VÀ KIỂM KÊ. 2 thủ tục này làm kế toán phải biết. 2 thủ tục này giúp các bạn phát hiện ra sai sót rất nhiều

- Ví dụ: 112 thì đối chiếu với ngân hàng

- Ví dụ 111 thi kiểm kê quỹ

- Ví dụ 131;331 thì đối chiếu khách hàng, nhà cung cấp

- Ví dụ: 333 thì đối chiếu với thuế

- Vì dụ 3383;3384;3386 thì đối chiếu với Cơ quan BHXH....

- Ví dụ 155,1561 thi ĐỐI CHIẾU VỚI THỦ KHO VÀ KIỂM KÊ KHO

-Ví dụ 154 thì phải có bảng tính giá thành và phải có bảng chi tiết giá thành từng công trình từng sản phẩm cộng lại phải khớp với sổ cái 154 cuối kỳ

▶Từ loại 5 đến loại 8 là số phát sinh thì sử dụng thủ tục kiểm mẫu và đối chiếu mẫu mà thôi (KHÔNG THỂ KHẲNG ĐỊNH HẾT 100% LÀ DOANH THU VÀ CHI PHÍ ĐÃ GHI ĐẦY ĐỦ TRONG NĂM), tùy theo mỗi tài khoản doanh thu và chi phí mà ta có cách kiểm tra khác nhau. Dưới đây là 1 số ví dụ để các bạn có cái nhìn tổng quát cách kiểm tra số liệu:

- Ví dụ: 511 thì so sánh với tờ khai thuế GTGT. Kiểm tra sau niên độ xem có những hàng nào mà bán trong tháng 12/2019 mà sang 2020 mới xuất hóa đơn ko để biết là DN ghi nhận doanh thu ko đúng năm tài chính?

- Ví dụ: 632 thì kiểm tra với bên xuất 155,1561 trên bảng tổng hợp nhật xuất tồn, 2 SỐ LIỆU NÀY PHẢI KHỚP NHAU. Không khớp phải xem lại vì sao. Hay nếu Cty mà là dịch vụ thì xem nợ 632 phải khớp với bên có 154...

- Ví dụ 515 thì xem là doanh nghiệp có cho vay đã ghi nhận lãi cho vay đủ trong năm 2019 chưa kể từ ngày cho vay .(mặc dù chưa thu tiền lãi cho vay)

- Ví dụ 635 lãi đi vay thì xem doanh nghiệp đã ghi nhận chi phí lãi vay đủ trong năm 2019 hay chưa kể từ ngày đi vay cho dù chưa chi tiền

-Ví dụ tiền lương, tiền thưởng 2019 đã nhận vào năm 2019 chưa (mặc dù chưa chi )

-Xem khoản chiết khấu thương mại đã ghi nhận doanh thu cho khách hàng nhưng chưa xuất hóa đơn mà qua tháng 1/2020 mới xuất hóa đơn thi đã ghi giàm trừ doanh thu năm 2019 hay chưa?

-Xem những khoản chi phí đã phát sinh năm 2019 mà chưa ghi nhận thi ghi nhận cho đầy đủ (Ví dụ những hóa đơn tháng 12/2019 mà sang tháng 1/2020 hoặc tháng 2/2020) kế toán mới nhận được thì BẮT BUỘC CÁC BẠN PHẢI HẠCH TOÁN VÀO NĂM 2019

-Xem những tài sản nào mà thuộc sở hữu của Cty rồi mà chưa về đến Cty thì phải ghi nhận tài sản (Ví dụ hàng mua đang đi trên đường).

Hy vọng bài viết trên 1 phần nào đó giúp các bạn hình dung ra được cách kiểm tra số liệu của từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP