Công thức lập lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

CÔNG THỨC LẬP LƯU CHUYỂN TIỀN  TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

 

Đây là công thức lập bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp rất chi tiết và cụ thể. Hy vọng, giúp ích cho các bạn làm kế toán

Công thức lập lưu chuyển tiền tệ theo gián tiếp xem tại đây

Xem công thức lập báo cáo kết quả kinh doanh tại đây

Xem công thức lập bảng cân đối kế toán tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP