Làm sao biết tài khoản 131 kế toán làm đúng hay sai?

Làm sao biết tài khoản 131 kế toán làm đúng hay sai?

Trả lời:
1. Xem thử có mở sổ chi tiết theo đối tượng không?. Không mở chi tiết là thôi rồi. 
2. Số dư cuối năm co biên bản đối chiếu công nợ không. Nếu không có thì phải gửi thư xác nhận công nợ cho từng đối tượng=> khi nhận đuọc thư xác nhận công nợ mới biết là đúng hay sai được. Hoặc có thể dùng kiểm tra thanh toán sau niêm độ của những khoản công nợ phải thu mà cuối năm vẫn còn số dư
3. Những tài khoản có gốc ngoại tệ xem thử cuối năm có đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm hay không
4. Những khoản công nợ quá hạn. Khó đòi doanh nghiệp mà không lập dự phòng thì xem như kế toán làm chưa chuẩn
5. Xem thử cách hạch toán ngoại tệ khi phát sinh, kế toán đang làm có phù hợp chưa( phù hợp thông tư 200 và thông tư 53)

Xem làm sao biết tài khoản 131 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 121 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 112 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 113 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 511 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 334 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 515 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 635 kế toán làm đúng, xem tại đây

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP