Kinh nghiệm làm kế toán

Chia sẻ kinh nghiệm làm kế toán là chìa khóa cho những bạn mới học kế toán xong nhưng không biết xử lý tình huống như thế nào (khi tiếp xúc với cơ quan thuế, kiểm toán... và cách tác nghiệp trong từng phòng ban của công ty ra làm sao).

Kinh nghiệm làm kế toán

Kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ làm những gì
Kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ làm những gì

Các bạn cần biết khi làm kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì làm những gì

Xem thêm
Kinh nghiệm quyết toán thuế
Kinh nghiệm quyết toán thuế

Kinh nghiệm quyết toán thuế cho những bạn đang chuẩn bị hoặc sắp sửa quyết toán thuế. Xem và chia sẻ

Xem thêm
Làm sao để làm được kế toán tài sản cố định khi các bạn được tuyển vào vị trí này
Làm sao để làm được kế toán tài sản cố định khi các bạn được tuyển vào vị trí này

Khi các bạn được tuyển vào vị trí kế toán tài sản cố định thì các bạn biết bắt đầu từ đâu để làm được kế toán tài sản cố định không? Hãy xem bài viết này chỉ cho bạn cách để làm được kế toán tài sản cố định

Xem thêm
Kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế -  Lời khuyên giá trị cho những bạn chuẩn bị tiếp đoàn thuế
Kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế - Lời khuyên giá trị cho những bạn chuẩn bị tiếp đoàn thuế

Kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế. Dành cho những bạn chuẩn bị tiếp đoàn thanh tra thuế

Xem thêm
Cách trả lời phỏng vấn xin việc sao cho hiểu quả để gây ấn tượng nhà tuyển dụng
Cách trả lời phỏng vấn xin việc sao cho hiểu quả để gây ấn tượng nhà tuyển dụng

Cách trả lời phỏng vấn xin việc làm sao gây ấn tượng nhà tuyển dụng. Xem 

Xem thêm
Làm sao để làm được kế toán thanh toán
Làm sao để làm được kế toán thanh toán

Khi được tuyển vào vị trí kế toán thanh toán. Vậy kế toán thanh toán là làm những công việc gì? Hướng dẫn tôi với.

Xem thêm
Làm kế toán tại công ty dịch vụ kế toán và làm kế toán tại công ty không phải dịch vụ kế toán giống và khác nhau như thế nào
Làm kế toán tại công ty dịch vụ kế toán và làm kế toán tại công ty không phải dịch vụ kế toán giống và khác nhau như thế nào

Làm kế toán tại công ty dịch vụ kế toán và làm kế toán tại công ty không phải dịch vụ kế toán giống và khác nhau như thế nào

Xem thêm
Phân công công việc trong phòng kế toán, dễ hay khó???
Phân công công việc trong phòng kế toán, dễ hay khó???

Phân công công việc trong phòng kế toán dễ hay khó. Muốn phân công được thì người làm kế toán trưởng phải nắm hết hoạt động của công ty và giỏi chuyên môn

Xem thêm
Nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện ra báo cáo tài chính làm trước đó đã làm sai và đã nộp
Nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện ra báo cáo tài chính làm trước đó đã làm sai và đã nộp

Khi phát hiện báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế bị sai thì Công ty có được quyền sửa lại và nộp lại báo cáo tài chính? Xem nhé

Xem thêm
Cách kiểm tra số liệu từ 1 đến 8 trước khi lập báo cáo tài chính.
Cách kiểm tra số liệu từ 1 đến 8 trước khi lập báo cáo tài chính.

Làm sao khẳng định số liệu (số dư từ loại 1 đến loại 4 đúng về mặt số liệu cũng như tính có thực của tài sản. Còn đối với số phát sinh từ loại 5 đến loại 8 đúng được hiểu như thế nào. Đây là điều mà các bạn kế toán cần phải biết???

Xem thêm
Sự khác biệt trong hạch toán kế toán về doanh thu và chi phí giữa thuế và kế toán.
Sự khác biệt trong hạch toán kế toán về doanh thu và chi phí giữa thuế và kế toán.

Sự khác biệt trong hạch toán kế toán về doanh thu và chi phí giữa thuế và kế toán. Các bạn xem nhé

Xem thêm
Kế toán mới ra trường - Bài học cuộc sống  nhắn nhủ bạn trẻ mới đi làm
Kế toán mới ra trường - Bài học cuộc sống " nhắn nhủ bạn trẻ mới đi làm"

Kế toán mới ra trường - Bài học cuộc sống " nhắn nhủ bạn trẻ mới đi làm"

Xem thêm
TOP