Mất hóa đơn đầu ra thì thủ tục xử lý chứng từ như thế nào cũng như mức xử phạt vi phạm

Xử lý mất hóa đơn đầu ra trong thời gian lưu trữ

–        Doanh nghiệp mất hóa đơn đầu ra đã kê khai thì phải xử lý như thế nào?
–        Mức xử phạt chế tài mất hóa đơn là bao nhiêu?

+++ Xử lý vi phạm hành vi làm mất hóa đơn
***Căn cứ:
–        Tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về xử phạt hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ như sau:
"4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Làm mất cháy hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng:
–        Chưa lập
–        Hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ,
–        Trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.
–        Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn (Liên 01 và liên 03), trừ liên giao cho khách hàng( Liên 02), trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.…”

*** Mức phạt: 
– Kể từ ngày 1/8/2016 Việc mất hóa đơn  theo Nghị định 49 sửa đổi, bổ sung: Theo điều 3 khoản 6 của Nghị định số 49/2016/NĐ-CPngày 27/05/2016 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
*Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng mức trung bình là 6.000.000 đ

= > Thủ tục báo mất:
***Căn cứ Pháp lý: Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cụ thể như sau:

***Theo đó:
 –  Làm báo cáo mất BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).
 –  Lập biên bản ghi nhận sự việc, hai bên kí tá xác nhận về việc mất hóa đơn của bên mua
 –  Bên bán phô tô liên 1 có đóng dấu treo  giao cho bên mua để bên mua kê khai và khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lý bình thường
 +++ Xử lý vi phạm hành vi làm mất hóa đơn trong thời gian lưu trữ theo luật kế toán

***Căn cứ:
–Tại khoản 1 Điều 1 2 Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:


"l. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định;
b) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu trong thời hạn lưu trữ."
*Ví dụ: Theo báo cáo của Cục thuê tỉnh Long An, trường hợp Công ty TNHH Thực phẩm 2030 làm mất số hóa đơn ký hiệu MT/13P, số 0006656 lập ngày 11/02/2015 là hóa đơn tổng hợp bán lẻ trong ngày được lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ cho các trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần trong ngày 1 1/02/2015 (doanh thu có thuế là 521.399 đồng tiền thuế là 24.829 đồng), Công ty đã kê khai nộp thuế theo quy định thì Công ty TNHH Thực phẩm 2030 bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán đối với hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

***Chi tiết tại:
1.    Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014
2.    Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013
3.    Công văn 3195/TCT-CS ngày 10/08/2015 xử lý mất hóa đơn.

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP