Lỗi java- Nói mãi rồi

JAVA - NÓI MÃI RỒI!!
------------------
Nguồn : Nguyễn Duy Tuân
1. Nộp theo iHTKK thì add 3 dòng này vào java: 
(Hình 1)
Http://nhantokhai.gdt.gov.vn
Https://nhantokhai.gdt.gov.vn
Https://nopthue.gdt.gov.vn

 

2. Nộp theo eTax Thuế điện tử mới thì add 2 dòng này vào Java:
(Hình 2)
Http://thuedientu.gdt.gov.vn
Https://thuedientu.gdt.gov.vn

 

CHÚ Ý: Win 7-8-10 thì cứ dùng trình duyệt IE, cài java mới nhất mà cấu hình rồi ký nộp.
Xuất hiện thông báo thì tick chọn như hình 3.

 

RIÊNG BC26 nếu gặp lỗi định dạng lỗi ngày tháng thì sửa định dạng ngày tháng như hình 4.

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP