Hướng dẫn sử dụng dịch vụ thuế điện tử

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 
DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX SERVICE)

DÀNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC CÓ CHỮ KÝ SỐ

NỘI DUNG CHI TIẾT

  1. Hướng dẫn chuyển đổi tài khoản từ hệ thống iHTKK, NTĐT
  2. Đăng ký đồng thời cả 2 dịch vụ “Nộp thuế điện tử” và “Khai thuế điện tử
  3. Đăng nhập
  4. Quản lý tài khoản
  5. Khai thuế
  6. Nộp thuế
  7. Tra cứu
  8. Hoàn thuế

Download tại đây

Nguồn: gdt.gov.vn
 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP